Yhdistyksen tarkoitus

Suomen poliisipäällystöyhdistyksen arvot symbolikuvin kerrottuna. Vaaka symboloi oikeudenmukaisuutta, ryhmä ihmisiä symboloi yhteistyötä ja kättelevät kädet symboloivat luottamusta.

Suomen Poliisipäällystöyhdistys ry. (SPPY) on yhdistys, jonka tarkoituksena on koota poliisipäällystö ja siihen rinnastettavissa tehtävissä toimiva henkilöstö yhtenäi­seksi, tehtävistään tietoiseksi ja arvostetuksi ammattikunnaksi. Valvomme ammatillisia, palkkauksellisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja sekä toimia niissä ilmenevien epäkohtien korjaamiseksi

Graafinen piirros, jossa keskellä ihminen ja hänen pään yläpuolella +-merkkejä.

Liity jäseneksi

SPPY:n jäsenyyteen kuuluvat Suomen Poliisijärjestöjen liiton tarjoamat edut. Näitä ovat esimerkiksi vastuu- ja oikeusturvavakuutus, ansiosidonnainen työttömyysturva sekä Poliisi & Oikeus-lehti ja järjestökalenteri. Lisäksi SPPY tarjoaa jäsenistönsä virkistäytymiseen Levillä sekä Vierumäellä olevat lomahuoneistot.

Seuraa Suomen poliisia ja 
Suomen Poliisijärjestöjen liittoa